Prosimy o uwagi na wszelkie tematy związane z działalnością naszej firmy (rozkłady, punktualność, kierowcy, kontrolerzy).

Szanowni Pasażerowie,

 w wielu Państwa wpisach przesyłanych do nas pojawiają się wątpliwości czy "ktoś to czyta".

   Otóż zapewniam, że wszystkie Państwa uwagi, często przykre, są systematycznie przeze mnie czytane i szczegółowo analizowane z odpowiednim zespołem moich współpracowników. Proszę wziąć pod uwagę, że każda zmiana rozkładu jazdy dotycząca przebiegu trasy i czasu, zgodnie z sugestiami grupy pasażerów, pociąga za sobą konieczność dokonania korekt na całej trasie i tym samym może stworzyć to problemy naszym zadowolonym klientom, którzy nie mają powodów do zgłaszania uwag.

   Dlatego też aby uniknąć niepotrzebnego chaosu związanego ze zbyt częstymi korektami, przyjęliśmy zasadę wprowadzania wcześniej szczegółowo przeanalizowanych zmian rozkładu jazdy dwa razy do roku :

        - rozkład letni (obejmujący wakacje),

        - rozkład szkolny (od 01.09 do końca roku szkolnego).

   Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy uwagi pasażerów potwierdzone naszą analizą "wszystkich za i przeciw" są wprowadzane z pominięciem tych terminów.

Zbigniew Grzesiak

Prezes Zarządu CLA


Temat (max. 30 znaków)
Autor (max. 20 znaków)
Treść (max. 1000 znaków)
Kontakt (e-mail) (max. 30 znaków)

Pola z czerwonym opisem są obowiązkowe.