O G Ł O S Z E N I E

 

            Zarząd Chełmskich Linii Autobusowych informuje, że bilety jednorazowe i okresowe oraz karnety 6-przejazdowe są dostępne również w kasie CLA mieszczącej się w siedzibie Spółki przy ul. Okszowskiej 41.

            Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.